Najnowsze wpisy, strona 3


cze 18 2011 projektowanie programy
Komentarze (0)

 Chyba żaden współczesny projektant wentylacji czy klimatyzacji nie wyobraża sobie pracy bez oprogramowania wspierającego projektowanie układów klimatyzacji i wentylacji. Nawet jeśli on sam byłby w stanie obyć się bez niego, to jednak jego odbiorcy, partnerzy oczekują projektów w najbardziej popularnym formacie DWG. Jednym z programów do projektowania jest dostępny od kilku lat program Bricscad. Co roku na rynku ukazuje się jego nowa wersja w języku polskim. W tym roku jest to wersja o tyle szczególna, iż napisana właściwie całkiem od nowa z użyciem najnowszych technologii. Daje to gwarancję, że Bricscad V8 jest szybszy, stabilniejszy i w pełni kompatybilny.

     Światowy lider w tworzeniu oprogramowania wspomagającego projektowanie instalacji klimatyzacji, firma Bricsys wprowadziła na rynek nową wersję produktu Bricscad oznaczoną numerem wersji V8. Stworzony ogromnym nakładem finansowym oraz czasowym program nie jest kolejną aktualizacją, to produkt rozpoczynający nową generację oprogramowania, generację którą od poprzednich wersji dzieli bardzo wiele.

     Pojawienie się nowej wersji nie oznacza całkowitych zmian w obsłudze oraz w funkcjonalności oprogramowania. Nadal istnieje możliwość otwierania i zapisu praktycznie wszystkich wersji plików dwg i dxf, a ich kompatybilność została poprawiona. Większość jego składników została zmodyfikowana tak, aby obsługa nie sprawiała problemu osobom niezwiązanym ze środowiskiem CAD. 

     Dotychczasowi użytkownicy oprogramowania Bricscad od razu zauważą różnicę w ogólnym wyglądzie aplikacji. Jednakże nowy wygląd ikon na paskach narzędzi to nie wszystko. Programiści zadbali, aby polecenia znajdujące się w menu rozwijalnym dodatkowo zawierały graficzne ikony odpowiadające tym na paskach narzędzi. Jeśli chodzi o okna dialogowe sytuacja wygląda podobnie, nową szatę uzyskał również Eksplorator Rysunku oraz Pasek Właściwości,  Bricscad V8 to profesjonalne narzędzie wspomagające projektowanie, co istotne w konkurencyjnej cenie. Dzięki producentowi jest stale rozwijane i dopasowywane do potrzeb użytkowników. W ciągu roku ukazują się także jego nowe wersje tzw. małe aktualizacje, które są dostępne dla użytkowników oprogramowania bezpłatnie. 

      Dla osób znających oprogramowanie CAD program pomimo wielu zaawansowanych opcji jest łatwy do nauki, ale w razie potrzeby firma Bricsys Polska organizuje szkolenia na poziomie podstawowym i zaawansowanym w kilku ośrodkach na terenie kraju. 
     O pozycji oprogramowania świadczy również fakt, iż oprócz głównego produktu Bricscad oferuje także wiele bardzo zaawansowanych rozwiązań specjalistycznych m.in. ELsoftCAD dla projektantów branży elektrycznej, CAD Profi System dla projektantów branży instalacyjnej; CAD Decor, CAD Wnętrza, CAD Kuchnie - dla projektantów wnętrz; MetriCAD narzędzie dla kosztorysantów .

cze 06 2011 klimatyzator DAIKiN
Komentarze (0)

 Klimatyzacja Daikin FTXN50K Easy inverter – nowa seria naściennych urządzeń typu inwerter to połączenie wysokiej efektywności i całorocznego komfortu w systemie pompy ciepła, realizująca zarówno funkcje chłodzenia jak i grzania.

 Nowoczesny klimatyzator japońskiej firmy Daikin to znakomite rozwiązanie chłodzenia i grzania powietrza w pomieszczeniu z zachowaniem tradycyjnego wyglądu jednostki naściennej.

Klimatyzator - zalety i funkcje urządzenia:

podczas pracy zużywa 30% energii mniej niż model nieinwerterowy, System automatycznie przełącza się w tryb pracy oszczędnej, jeżeli przez minimum 20 minut nie urządzenie nie wykryje obecności ludzi w pomieszczeniu. Pionowy auto-swing – efektywny rozpływ powietrza i rozkład temperatur uzyskiwany jest dzięki pionowemu ruchowi klap sterujących w górę i w dół. Tryb pracy ECONO – obniża pobór mocy urządzenia i umożliwia włączenie innych urządzeń o większym poborze mocy. Tryb pracy NOCNEJ – obniża zużycie energii i zapobiega przechłodzeniu lub przegrzaniu pomieszczeń w okresie nocnym. Tryb pracy COMFORT – zapobiega odczuwaniu przeciągów, dzięki funkcji lokalizacji osób i nie kierowaniu nawiewu powietrza bezpośrednio na osoby przebywające w pomieszczeniu. Tryb POWERFUL – może zostać użyty w celu szybkiego wygrzania lub wychłodzenia pomieszczenia, urządzenie powraca do poprzedniego trybu pracy po jego wyłączeniu. Tryb pracy CICHEJ – przycisk pracy cichej (SILENT) umieszczony na sterowniku, pozwala na obniżenie głośności jednostki wewnętrznej o 3 dB(A). Tytanowo – apatytowy fotokatalityczny fi ltr oczyszczający powietrze, pochłania mikrocząstki, rozkłada nieprzyjemne zapachy, zapobiega rozmnażaniu się bakterii, wirusów i mikrobów. Tryb pracy bardzo cichej = cicha jak szept (WHISPER) – obniża poziom ciśnienia akustycznego do 22 dB(A). Pilot bezprzewodowy. Ekologiczny czynnik chłodniczy R410A.
maj 27 2011 centrale klimatyzacyjne
Komentarze (0)

 Od blisko 90 lat upowszechnił się najbardziej klasyczny zestaw sekcji funkcjonalnych central klimatyzacyjnych. Z reguły składają się nań następujące komory:

kurzowa, mieszania, filtrów wstępnych, nagrzewnicy wstępnej, zraszania, nagrzewnicy wtórnej, chłodnicy, wentylatorowe, tłumików   i   filtrów końcowych.

Najbardziej    wszechstronną spośród nich jest komora zraszania. Pozwala kierować kilkoma   różnym zmianami   stanu   powietrza poddanego obróbce w centrali klimatyzacyjnej.    Jednakże, pomimo swojej wszechstronności, kwalifikuje się o na do stosowania niemal wyłącznie w klimatyzacji przemysłowej o stosunkowo dużej tolerancji dla parametrów nawiewu.
Poniższy opis techniczny komory zraszania stanowi kompilację materiału z kilku podstawowych, dostępnych u nas pozycji literatury przedmiotu.


Komora zraszania -  płuczka powietrza

Pojęcie "płuczka powietrza" oznacza wymiennik ciepła, w którym, w odróżnieniu od wymienników przeponowych, powietrze styka się bezpośrednio z przepływającą lub rozpyloną wodą. Powietrze przechodzące przez komorę może zostać schłodzone lub ogrzane, nawilżone lub osuszone -w zależności od tego, jaką temperaturę ma woda wchodząca z nim w kontakt.
Procesy te ilustruje wykres: zmiana stan u powietrza zachodzi wzdłuż prostej przechodzącej przez punkt określający początkowe parametry powietrza (A) oraz przez różne punkty określające stan nasycenia powietrza w temperaturze równej temperaturze wody. Zmiany stanu powietrza (przy wielkich ilościach wody) przebiegają, w zależności od temperatury wody, w sposób następujący:

kierunek AB - proces adiabatyczny - nawilżanie bez zmiany zawartoaści ciepła kierunek AC -chłodzenie i nawilżanie kierunek AD - chłodzenie bez zmiany zawartości wilgoci, kierunek AE -chłodzenie i osuszanie, kierunek AF - ogrzewanie i nawilżanie.


Tak szeroki zakres możliwości uzdatniania powietrza w komorach zraszania spowodował ich powszechne wykorzystanie w urządzeniach klimatyzacyjnych, a spośród procesów obróbki powietrza w   komorze zraszania największe zastosowanie dotyczy nawilżania i ochładzania powietrza w procesie przemiany adiabatycznej stanu powietrza. I chociaż nazwa urządzenia „płuczka powietrza" sugeruje co innego, to przemywanie (przepłukiwanie) powietrza lub oczyszczanie go ma miejsce tylko w nieznacznym stopniu.

Najczęściej stosowane są komory dyszowe o długości od 1,5 do 3 m. W komorach tych woda rozpylana jest za pomocą dysz w strumieniu przepływającego powietrza. Dyszowa komorę zraszania stanowią: zbiornik wody i obudowa, zwykle wykonane z ocynkowanej blachy stalowej albo z tworzywa sztucznego, oraz pompa. Tylko w bardzo dużych urządzeniach zbiornik wody i obudowa komory wykonane bywają z betonu. Wysokość zbiornika wody wynosi od 3 do 5 m. Zbiornik posiada przelew, spust wody oraz przyłącze wodne z zaworem pływakowym, słupce do uzupełniania odparowywanej wody. Ponad zbiornikiem znajduje się prostopadłościenna obudowa, wyposażona w pokrywę i króćce do przyłączenia kanałów powietrznych (wlot i wylot). Najczęściej powietrze przepływa przez obudowę w kierunku poziomym, z prędkością od 2,5 do 3,5 m/s. Pompa obiegowa, zasysająca wodę w zbiorniku, umieszczana jest obok komory zraszania. We wnętrzu obudowy zamontowane są dysze zraszane w jednej lub w dwu płaszczyznach. Do dysz tych doprowadzona jest woda za pośrednictwem kolektorą i przewodów rozprowadzających.

maj 12 2011 obliczenia do wentylacji
Komentarze (0)

 Teoretyczne obliczenia wirnika wentylatora promieniowego 

   Poniżej przedstawiony jest algorytm obliczania spiętrzenia ciśnienia, mocy i sprawność wirnika, będący wyciągiem z metodyki obliczania wentylatorów. Algorytm ten został opracowany przy następujących założeniach: 
• wirnik ma charakter promieniowy, 
• przetłaczanym gazem jest powietrze, 
• spiętrzenie wentylatora jest na tyle nieduże, że można pominąć ściśliwość powietrza w analizie prędkości przepływu, 
• łopatki wirnika są wygięte w jednej płaszczyźnie i są one odgięte do tyłu, co oznacza, że kąty łopatki na wlocie i wylocie są dodatnie. 

Dane wejściowe: 
D1 - średnica wewnętrzna wieńca [m], 
D2 - średnica zewnętrzna wieńca [m], 
b1 - szerokość wieńca na wlocie [m], 
b2 - szerokość wieńca na wylocie [m], 
β1 - kąt wlotowy łopatki [o], 
β2 - kąt wylotowy łopatki [o], 
l - długość szkieletowej łopatki [m], 
z - liczba łopatek [-], 
n - prędkość obrotowa [obr/ /min]. 

   Ciąg obliczeń (algorytm) przedstawia się następująco: 
prędkość kątowa: 

 

prędkość obwodowa na wlocie: 

 

prędkość obwodowa na wylocie: 

 

współczynnik wypełnienia wieńca ("przekrycie"): 

 

liczba Reynoldsa (dla powietrza): 

 

gdzie: 
lepkość powietrza v = 1,4 · 10-5 m2/s. 

   Współczynnik brodzenia x, zależny od liczby Reynoldsa, odczytuje się z wykresu pokazanym na rysunku 6. 

 
Rys. 6. Współczynnik brodzenia 

   Moc oblicza się z empirycznego wzoru: 

 

gdzie gęstość powietrza ρ = 1,2 kg/m3. 

Kąt napływu czynnika: 

 

(przyjęto kąt natarcia ok. 2o). 
   Ponieważ przed wirnikiem nie ma urządzenia kierowniczego klimatyzacja, przyjmuje się: 
cu1 = 0 
cm1 = c1 
oznaczenia prędkości są zilustrowane na rysunku 4. 

   Z trójkąta prędkości na wlocie wynika: 

 

Wydatek wentylatora: 

 

Składowa merydionalna prędkości na wylocie: 

 

Kąt wylotu fikcyjnej szkieletowej o zerowej nośności: 

 

 
Rys. 7. Współczynnik proporcjonalności k 

Współczynnik proporcjonalności k do obliczenia kąta odchylenia na spływie z łopatki wyznacza się z wykresu (rys. 7) w oparciu o parametr iD: 

 

Kąt odchylenia na spływie z łopatki: 

 

Przyrost prędkości obwodowej: 

 

Prędkość względna wypływu z wieńca: 

 

Prędkość względna wlotu na wieniec: 

 

Całkowite spiętrzenie teoretyczne: 

 

   Współczynnik straty spiętrzenia - odczytuje się z rysunku 8 w zależności od ujemnej wartości kąta natarcia. 

 
Rys. 8. Współczynnik straty spiętrzenia ζ 

   Strata spiętrzenia powstająca w wirniku: 

 

Spiętrzenie statyczne 

 

Moc wewnętrzna 

 

Orientacyjna moc strat w łożyskowaniu: 

 

Moc całkowita: 

 

Sprawność wirnika: 

 

kwi 22 2011 wybór klimatyzacji
Komentarze (0)

  W większości przypadków ostatecznemu wyborowi urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, które mają zostać zakupione i zainstalowane w obiekcie będącym w trakcie budowy bądź remontu generalnego, towarzyszy dokładna analiza oferty rynkowej urządzeń pod względem zgodności ich parametrów technicznych (mocy, wydajności, głośności, wibracji, typów sprężarek i wentylatorów itp.) z wymaganymi w projekcie. Jest to oczywista i przez nikogo obecnie nie kwestionowana procedura, mająca na celu maksymalne obniżenie wielkości nakładów inwestycyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu utrzymania założonych parametrów pracy systemów wentylacji i klimatyzacji.  Mam do wykonania instalację w domku jednorodzinnym. Chodzi o dwie sypialnie na poddaszu użytkowym, każda po około 15 mkw ? ekspozycja płd-zach.  Inwestor przykłada dużą wagę do oszczędności energii  co jest jednoznaczne z oszczędnością pieniędzy również ?).

Mam dwie możliwości i każda ma plusy i minusy:

A: Jednostka zewnętrzna na dachu ganku ? niski koszt instalacji, wysoki koszt użytkowania
+ krótka instalacja 
+ instalacja w całości wewnątrz pomieszczeń
+ prosty montaż
- ekspozycja płd-zach (w upalne dni temp powyżej 50stC, dach pokryty czarna papą)
- większe zużycie energii  
- jednostka trochę szpeci dom bo stoi na widoku
- w nocy w sypialni może być trochę głośno, jednostka stoi przy samym oknie a dom ma konstrukcję drewnianą

B: Jednostka na gruncie ? wysoki koszt instalacji, niski koszt użytkowania
+ jednostka całkowicie zacieniona (krzewy ozdobne)
+ jednostka praktycznie niewidoczna
+ mniejsze zużycie energii
- długość instalacji wzrasta o kolejne 5-6 metrów
- do poddasza instalacja musi iść po elewacji ? albo szpetne korytka albo wycinanie bruzd w ociepleniu budynku i późniejsze uzupełnianie wraz z tynkiem mineralnym i malowaniem ? też oszpeci elewację 
Drugim kryterium wyboru urządzeń są ich dane eksploatacyjne; porównywane są sprawności energetyczne, izolacje cieplne, wewnętrzne opory przepływu (np. przez parownik agregatu do schładzania wody). Czasami jeszcze jest rozważany czas gwarancji udzielanej użytkownikowi przez producenta oraz dostępność serwisu i jego koszt.  Pan Inwestor patrzy tylko na koszty - jest skłonny zapłacić teraz więcej za duala ale muszę udowodnić, że mu się to zwróci w rachunkach za prąd (czego nie potrafię zrobić) w przeciwnym wypadku chce dwa mono. No i chce na gruncie a nie na dachu bo jw będzie w cieniu - znaczy taniej.Pani Inwestorowa patrzy tylko estetycznie - chce mono i na dachu bo dwa pudła blaszane pod domem jak koleżanki zobaczą to padną no i że elewacja oszpecona a jak ona dobierze ten kolor, będzie trzeba cała ścianę malować itd. itp. Przedstawione porównania są zwykle prowadzone dopiero wtedy, gdy urządzenia co najmniej dwóch potencjalnych dostawców spełniają cenowe wymagania inwestora oraz techniczne i eksploatacyjne wymagania projektu. Z reguły na tym etapie jest podejmowana ostateczna decyzja o zakupie danego typu urządzeń.